SMM
ՏՎՅԱԼ ՀԱՐԹԱԿԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԳՈՐԾԱՏՈՒ Եւ SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Եւ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱՊ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՆՐԱՆՔ ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ
Տվյալ հարթակի միջոցով գործատուն հնարավորություն է ստանում համագործակցության նպատակով գնտել իր պահանջներին համապատասխան smm մասնագետ, իսկ smm մասնագետը հնարավորություն է ստանում գտնել իր գիտելիքներին, հմտություններին եւ փորձին համապատասխան աշխատանք կամ այլ ֆորմատի համագործակցություն:

Տվյալ նախագիծը նախատեսված է անհատ smm մասնագետների եւ այն ընկերությունների համար, որոնք որեւէ եղանակով ցանկանում են համագործակցել անհատ smm մասնագետների հետ, նրանց ներգրավելով որպես հիմնական աշխատակից կամ ուղղակի ֆրիլանս մասնագետ:
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է SSB HRM-Ի ՆԱԽԱԳԻԾ
ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ
1
Գրանցում կամ հայտարարության տեղադրում
Աշխատանքի եւ համագործակացության այլ հայտարարությունները ստանալու համար smm մասնագետը պետք է գրանցվի համակարգում՝ պատասխանելով հարցերին եւ կցելով իր cv-ին, որը ցանկալի է ներառի նաեւ իր պորտֆոլիոն: Գործատուն համապատասխան մասնագետ գտնելու համար, պետք է տեղադրի հայտարարությունը համակարգում՝ պատասխանելով հարցերին:
2
HR մասնագետների և SMM փորձագետների կողմից, գրանցման հայտերի, կից CV-ների և գործատուի կողմից տեղադրված հայտարարությունների դիտարկում
Համակարգում գրանցված բոլոր SMM մասնագետների տվյալները ուսումնասիրվում են մեր HR մասնագետների և SMM փորձագետների կողմից, նպատակ հետապնդելով, ապահովել միայն իրական և համապատասխան գրանցումները, գործատուի կողմից տեղադրված հայտարարությունները նույնպես ստուգվում են, ապահովելով դրանց իրական և համապատասխան լինելը:
3
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ
Յուրաքանչյուր գործատու իր էլ հասցեին ստանում է իր հայտարարությանը համապատասխան SMM մասնագետների ցանկը, իսկ յուրաքանչյուր SMM մասնագետ ստանում իր տվյալներին համապատասխան աշխատանքի և այլ համագործակությունների հայտարարությունները:
ԴԵՊԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
We've prepared a new professional course and the first lesson is free. You can check it right now!
If you are not satisfied we will give you your money back.